Optymalizacja procesów logistycznych – na czym polega?

Bez sprawnie zarządzanej logistyki żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować tak, by przynosić oczekiwane korzyści. Dlatego głównym zadaniem właścicieli ecommerce stała się optymalizacja procesów logistycznych i nadawania paczek. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie wydajności oraz efektywności, co bezpośrednio przekłada się na zminimalizowanie problemów związanych z zaopatrzeniem, produkcją, magazynowaniem oraz dystrybucją. Na czym więc polega cały proces optymalizacji logistyki? Tego dowiesz się z naszego artykułu!

Proces logistyczny – definicja

Proces logistyczny to pojęcie odnoszące się do uporządkowanego szeregu czynności, związanych z przepływem towaru oraz informacji między dostawcami a odbiorcami. Rozpoczyna się on już na etapie wytworzenia u producenta, kończy zaś w chwili otrzymania gotowego produktu przez odbiorcę. Efektem końcowym jest usługa logistyczna – czyli transport i magazynowanie produktów w czasie, miejscu, jakości i ilości zgodnej z oczekiwaniami potencjalnego klienta. Procesy logistyczne tworzą jeden spójny system logistyczny, który uwzględnia:

 • zaopatrzenie,
 • produkcję,
 • transport,
 • magazynowanie,
 • zbyt.

Każdy proces logistyczny jest ściśle wspomagany przez wszelkie systemy informatyczne, co ma na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także zachodzących w nim zmian. W całym łańcuchu niezwykle istotne jest odpowiednie uporządkowanie procesów logistycznych, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności i usprawnienie pracy. Zazwyczaj organizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zajmują się firmy zewnętrzne, które na co dzień obracają się w sferach transportu, logistyki i spedycji.

Jakie są procesy logistyczne?

Wśród procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie wyróżniamy kilka elementów:

 1. Transport (m.in. wybór rodzaju transportu, stworzenie harmonogramu przemieszczania czy dobór pojazdów),
 2. Zasilanie stanowisk pracy (m.in. transportowanie materiałów i surowców pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy),
 3. Gospodarowanie zapasami (m.in. wybór materiałów i surowców czy ustalenie struktur magazynowych),
 4. Logistykę obsługi klienta (m.in. zweryfikowanie bieżących potrzeb konsumenta, określenie poziomu obsługi),
 5. Magazynowanie (m.in. zaprojektowanie wnętrz magazynowych, kompletacja czy wydawanie materiałów),
 6. Gospodarowanie opakowaniami (m.in. dobór opakowań, dzięki którym transport i załadunek będą efektywniejsze).

Optymalizacja logistyki w firmie. Co warto wiedzieć?

Każda firma, która realizuje procesy logistyczne, powinna skupić się na tym, aby robić to w sposób skuteczny, efektywny i przede wszystkim szybki. Istotne jest też zachowanie elastyczności, ponieważ to w szczególności pozwala dostosować się do potrzeb odbiorców. Usprawnienie procesów logistycznych jest możliwe poprzez wdrożenie optymalizacji, które mają na celu zwiększenie wydajności oraz osiągnięcie wysokiej efektywności przez firmę. W ramach optymalizacji logistyki można wyróżnić trzy działania:

 • optymalizacja struktury logistycznej,
 • optymalizacja procesów logistycznych,
 • automatyzacja procesów logistycznych.

Na czym polega każdy z tych elementów? Zaraz się przekonamy!

Optymalizacja struktury logistycznej

Struktura logistyczna firmy odpowiada za wydajność na etapie transportu towarów oraz ich dostawy. Działania podejmowane w tym zakresie mają na celu utworzenie przejrzystego mechanizmu, który obejmie każdą z trzech struktur firmy: przestrzenną, organizacyjną oraz informacyjną. Dzięki temu realizacja zleceń będzie bardziej efektywna. Istotnym elementem optymalizacji struktury logistycznej jest odpowiednie dostosowane sfer magazynowych pod przedsiębiorstwo i jego zasoby.

Na czym polega optymalizacja procesów logistycznych w firmie?

Optymalizacja procesów logistycznych odpowiada za usprawnienie procesów magazynowych, zwiększenie wydajności produkcji oraz odpowiedni dobór rozwiązań w zakresie produktów, usług czy infrastruktury. Celem, do którego ma doprowadzić optymalizacja w przedsiębiorstwie, jest zyskanie wysokiej efektywności, jak również wydajne wykorzystanie wszelkich posiadanych zasobów logistycznych. Wdrażane rozwiązania zawsze muszą uwzględniać koszty, czas, wydajność oraz elastyczność.

Jak optymalizować procesy magazynowe?

Optymalizacja procesów magazynowych to jeden z głównych celów każdej firmy, w której są one realizowane. Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw bezpośrednio przekłada się na zwiększenie produktywności, a co za tym idzie zredukowanie opóźnień, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia czy zapobieganie ewentualnym brakom magazynowym. Wszystkie te elementy wpływają na finalne zadowolenie klienta z oferowanych mu usług. Chcąc zoptymalizować procesy magazynowe w przedsiębiorstwie, warto postępować według następujących kroków:

1. Zdefiniowanie strategii logistycznej

Wdrożenie rozwiązań, mających na celu zoptymalizowanie działania magazynu w pierwszej kolejności powinno uwzględniać zdefiniowanie strategii logistycznej, która ma zostać zastosowana w danym przedsiębiorstwie. Aby ją ustalić, trzeba wziąć pod uwagę wielkość oraz złożoność operacji logistycznych, jakie występują w firmie. Następnie właściciel może określić, czy planuje sam zająć się optymalizacją magazynu, czy też zlecić podwykonawstwo jednej z zewnętrznych firm specjalizującej się w tym obszarze. Obecnie wyróżnia się pięć typów działalności, które świadczą usług logistyczne od zewnątrz:

 • 1PL – gdzie wyłącznie jeden proces przechodzi na obsługę firmy zewnętrznej (np. transport)
 • 2PL – gdzie firma zajmuje się transportem i magazynowaniem,
 • 3PL – gdzie firma jest odpowiedzialna za transport, magazynowanie i przepływ towarów,
 • 4PL – zakładające koordynowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • 5PL – gdzie firma odpowiada za zarządzanie procesami logistycznymi i kontrolę działań w oparciu o technologie informatyczne.

2. Wyznaczenie zespołu

Kolejnym korkiem podejmowanym przez przedsiębiorcę powinno być wyznaczenie pracowników, którzy będą odpowiedzialni za optymalizację magazynu – czyli nadzorowanie jego zasobów oraz koordynację łańcucha dostaw.

3. Odpowiedni układ magazynu

Na kolejnym etapie niezbędne jest zadbanie o odpowiedni układ powierzchni magazynowej. W tym celu należy wyznaczyć sfery, które umożliwią sprawne poruszanie się po przestrzeni, co usprawni proces wyszukiwania i wydawania towarów wchodzących w skład zamówień. Istotne jest także odpowiednie oznakowanie materiału oraz znajdujących się w nim produktów, jak również opracowanie konkretnego sposobu, w jaki będą składowane ładunki. Wdrożenie takich na pozór błahych elementów nie tylko usprawni proces zarządzania magazynem, ale też może znacząco wpłynąć na dystrybucję towarów do klientów.

4. Automatyzacja i usprawnienie procesów

Logistyka firm powinna choć w minimalnym stopniu opierać się o automatyzację wybranych działań. Dzięki temu procesy zachodzące w przedsiębiorstwie będą wykonywane efektywnej, co nie tylko pozwoli na szybszą realizację zamówień, ale też zniweluje ewentualne błędy, które mogą powstać w trakcie ich przygotowywania. Automatyzacja wpływa więc przede wszystkim na efektywność pracy magazynu. Aby zadbać o nią jeszcze bardziej, warto pokusić się o wdrożenie tak zwanej koncepcji Lean Management, czyli „szczupłe zarządzanie”. Na czym dokładnie polega? Otóż ma za zadanie usprawnić procesy logistyczne w takich sposób, aby wyeliminować z nich marnotrawstwo. Opiera się to na ograniczeniu zbędnych transportów do minimów, unikaniu tworzenia zapasów, zapobieganiu wystąpienia braków na magazynie oraz wyeliminowaniu przestojów w realizacji.

Firma zoptymalizowana na miarę XXI wieku!

Logistyka od zawsze odgrywała i nadal odgrywa bardzo ważną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak tylko dobrze zoptymalizowane procesy pozwolą w pełni cieszyć się z korzyści, jakie może przynosić. Usprawnienie logistyki ma wpływać przede wszystkim na ograniczenie wydatków oraz czasu, poprzez zastosowanie wyłącznie przemyślanych rozwiązań, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej efektywności. Warto pamiętać, że w każdym przedsiębiorstwie procesy logistyczne przebiegają inaczej. Dlatego też ich optymalizacja musi być wprost skrojona pod potrzeby właściciela i prowadzonego przez niego biznesu!